JCU_logo 
JIHOČESKÁ UNIVERZITA - FAKULTA ZEMĚDĚLSKÁ
KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU

OSOBNÍ INFORMAČNÍ WEB
 

PŘEDMĚTY
 
STMK

ZPIS

IIC

DPS

ZSTA

STAVEB. KURZ

home

ZÁKLADY POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB (ZPIS)
Rozsah předmětu: 1 přednáška, 1 cvičení
Počet kreditů: 5
Zakončení: zápočet + zkouška
Zápočet - vypracování a odevzdání 5-6 úloh (výkresů)
              - docházka
Zkouška - písemná (min. 50% bodů)
              - ústní


Aktuální informace:
>>> žádné <<<


Přednášky ke stažení:
1. Úvod, Zakládání staveb 1/2
2. Zakládání staveb 2/2
3. Spodní stavba
4. Konstrukční systémy, Svislé a vodorovné nosné konstrukce
5. Příčky, Obvodové nenosné stěny, Výplně otvorů
6. Schodiště, Výtahy
7. Povrchové úpravy, Podlahy, Podhledy
8. Zastřešení budov - ploché a šikmé střechy
9. Technická zařízení budov
10. Základní vhled do inženýrských staveb - vodohospod. stavby, pozemní komunikace, mosty, tunely


Cvičení - podklady ke stažení:
AutoCAD šablona
Poklad pro cvičení
Vzorový výkres - půdorys
Vzorový výkres - řez a pohled
Vzorový výpočet schodiště
Zadání úlohy schodiště